top of page

בזמן הרילוקיישן

ליווי לתא משפחתי משגשג ויציב

אחרי הנחיתה, ההתמקמות שלכם ושל הילדים במסגרות, ואחרי שנרגעתם קצת מההתלהבות הראשונית מהמקום המקסים, הנופים, הנימוסים והמערכות, אתם מוצאים את עצמכם בבית שעות ארוכות, בשעה שבן.ת הזוג בעבודה. ואז מתחילים הפערים להצטבר. פערים בין הקצב של בן הזוג העובד לבן הזוג שמייצב את הבית, פערים במחשבות ורמת האושר מהחוויה, בגעגועים ובהשתוקקות לחזור, פער בין הפנטזיה הכלכלית למה שקורה במציאות ובעוד היבטים נוספים ומגוונים של החיים. בנקודה הזו הזוגיות לעיתים עומדת במבחן ויש מקום להכנס לדיאלוג מחודש והסכמות על היעדים האישיים והמשפחתיים. העבודה נעשית בפורמט של יעוץ אישי, זוגי או בסדנה. גם כאן נתמודד עם פערי תרבות ושפה, עם המרחק מהמשפחה והחברים, עם חווית הביקורים המרגשת אך גם מעמיסה רגשית, ועוד הרבה נושאים שרק כשחווים אותם מבינים.כי זר לא יבין זאת.   מטרת התהליך היא להביא את התא המשפחתי ליציבות רגשית, פיזית וכלכלית תוך העצמה וצמיחה של שני בני הזוג. 

Depositphotos_31565591_S (1).jpg
bottom of page